Żłobek - jestem na TAK!

Żłobek Śpioszek to nowe miejsce na mapie Libiąża, które powstało dzięki realizacji projektu "Żłobek - jestem na TAK!" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Poddziałanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

KRYTERIA REKRUTACJI

W związku z tym zapraszamy do udziału w procesie rekrutacji WYŁĄCZNIE osoby:

  • opiekujące się dzieckiem do lat 3;
  • zamieszkałe lub pracujące na terenie gminy miejsko-wiejskiej Libiąż;
  • przebywające na urlopie macierzyńskim/wychowawczym/rodzicielskim lub osoby bezrobotne i deklarujące powrót na rynek pracy

KRYTERIA PREMIUJĄCE

W przypadku większej liczby zgłoszeń w pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby powracające na rynek pracy:

  • rodzic/opiekun dziecka z niepełnosprawnościami-15 pkt;
  • rodzic/opiekun samotnie wychowujący dziecko-10 pkt;
  • rodzic/opiekun z niepełnosprawnościami-15 pkt. 


Regulamin rekrutacji dostępny w zakładce CennikOficjalne otwarcie

   29 wrzesień, 2017

Bardzo miło nam Państwa poinformować, iż Żłobek Śpioszek otrzymał wpis do Rejestru Żłobków i Klubów dziecięcych! 

Nr wpisu: WO.7330.1.3.2017.Wszelkie pytania dotyczące zapisów i wolnych miejsc prosimy kierować na numer tel. 533 481 086

Do zobaczenia w Śpioszku!! .