Cennik

Opłata wpisowa

Jest to jednorazowa opłata, którą dokonują Państwo przy podpisaniu umowy.  Zapewnia ona Dziecku miejsce w żłobku. Obejmuje ubezpieczenie NNW, pościel, chusteczki nawilżane, kremy pielęgnacyjne i pomoce dydaktyczne. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

Pakiet miesięczny:
  • 300 zł

Pakiet godzinowy:

  • 300 zł

Pakiety:

Pakiet miesięczny Duży Śpioszek:

  • 900 zł (ok. 520 zł po uwzględnieniu dotacji z Urzędu Miasta w Libiążu oraz dotacji z programu Maluch Plus)
- opieka do 10 godzin dziennie przez 1 miesiąc

- zajęcia dodatkowe
- środki pielęgnacyjne


Pakiet godzinowy:
  • 320 zł (50 godzin w miesiącu)

- do wykorzystania 50 godzin w miesiącu (godziny niewykorzystane nie przechodzą na następny miesiąc)
- zajęcia dodatkowe
- środki pielęgnacyjne

Wyżywienie: 

Całodzienne wyżywienie:

  • 14,00 zł dziennie (śniadanie, drugie śniadanie, dwudaniowy obiad z kompotem, podwieczorek)


Dofinansowania:

  • Urząd Miasta w Libiążu

Stawka dofinansowania z Urzędu Miejskiego w Libiążu wynosi 15 zł dziennie (ok. 300 zł miesięcznie).
Dofinansowanie dla dzieci reguluje uchwała Rady Miejskiej w Libiążu nr XXXII/235/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wysokości i zasada ustalenia oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Libiąż. 

  • Program Maluch Plus

Stawka dofinansowania z programu Maluch Plus na rok 2021 wynosi 80 zł miesięcznie.


Formularz zgłoszeniowy 


Wszystkich wpłat należy dokonywać do 10 go dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy: 

Prywatny Żłobek "Śpioszek"
ul. Paderewskiego 4/67
32 -590 Libiąż

Bank Pekao
Numer rachunku:
21 1240 4256 1111 0010 7523 4877