Cennik

Opłata wpisowa

Jest to jednorazowa opłata, którą dokonują Państwo przy podpisaniu umowy.  Zapewnia ona Dziecku miejsce w żłobku. Obejmuje ubezpieczenie NNW, pościel i pomoce dydaktyczne. Wpisowe nie podlega zwrotowi:

  • 400 zł

Pakiet miesięczny:

  • 1450 zł (ok. 1150 zł po uwzględnieniu dotacji z Urzędu Miasta w Libiążu oraz dotacji z programu Maluch Plus)
- opieka do 10 godzin dziennie przez 1 miesiąc

- zajęcia dodatkowe

Wyżywienie: 

Całodzienne wyżywienie:

  • 17,00 zł dziennie (śniadanie, drugie śniadanie, dwudaniowy obiad z kompotem, podwieczorek)


Dofinansowania:

  • Urząd Miasta w Libiążu

Stawka dofinansowania z Urzędu Miejskiego w Libiążu wynosi 15 zł dziennie (ok. 300 zł miesięcznie).
Dofinansowanie dla dzieci reguluje uchwała Rady Miejskiej w Libiążu nr XXXII/235/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wysokości i zasada ustalenia oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Libiąż. 

  • Żłobkowe (400 +)

Stawka dofinansowania na rok 2023 wynosi 400 zł. Wsparcie otrzymają:

  • dzieci pierwsze i jedyne w rodzinie,
  • dzieci pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym,
  • dzieci w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca życia i po ukończeniu 36 miesiąca życia

Formularz zgłoszeniowy

Wszystkich wpłat należy dokonywać do 10 go dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy: 

Prywatny Żłobek "Śpioszek"
ul. Paderewskiego 4/67
32 -590 Libiąż

Bank Pekao
Numer rachunku:
21 1240 4256 1111 0010 7523 4877